КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Пільги донорам

Пільги донорам

ЗАХИСТ ДЕРЖАВОЮ ПРАВ ДОНОРА

Держава гарантує захист прав донора та охорону здоров’я, а також надає пільги донорам. Медичне обстеження донора перед здаванням крові та її компонентів і видача довідок про стан його здоров’я здійснюються безплатно.

ПІЛЬГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДОНОРАМ

 1. В день давання крові, а також в день медичного обстеження працівник, який виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку.
 2. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально – виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять.
 3. Після кожного дня давання крові, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в іншій час протягом року.
 4. В день давання крові донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я або має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

 

ДОДАТКОВІ ПІЛЬГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДОНОРАМ У ЗВ’ЯЗКУ З СИСТЕМАТИЧНИМ БЕЗОПЛАТНИМ ЗДАВАННЯМ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

 1. Донорам, які протягом року безоплатно здали кров або її компоненти, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга цим донорам надається протягом року після здачі крові або її компонентів у зазначеній кількості.
 2. Учням професійних навчально – виховних, студентам вищих навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, надається право на одержання грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у навчальному закладі стипендії протягом шести місяців після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання донора. Кошти для надання цієї грошової допомоги передбачаються відповідними місцевими програмами розвитку донорства крові та її компонентів.
 3. Протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у кількості, зазначеній у частинах першій та другій цієї статті, донори мають право першочергово придбання путівок для санаторно – курортного лікування за місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що перебувають у державній власності.
 4. Крім пільг, передбачених цією статтею, міністерствами та відомствами України, Урядом Автономної Республіки Крим, органами державної виконавчої влади в областях, містах, Києві та Севастополі, місцевими Радами народних депутатів, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.

 

ПОСВІДЧЕННЯ ДОНОРА. УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ ПОЧЕСНОГО ДОНОРА УКРАЇНИ. НАГОРОДЖЕННЯ ДОНОРІВ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ

Донори, які безоплатно здали кров в кількості 40 разових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз, незалежно від часу їх здачі, набувають статусу Почесного донора України. Таким особам видається відповідне посвідчення і вручається нагрудний знак “Почесний донор України”.

ПІЛЬГИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ СТАТУС ПОЧЕСНОГО ДОНОРА УКРАЇНИ

Почесні донори України мають право на:

 1. Безплатне позачергове зубопротезування у закладах охорони здоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності;
 2. Пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності;
 3. Безплатне забезпечення донорською кров’ю та препаратами, необхідними для їх особистого лікування, рецептами, виданими закладами охорони здоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності;
 4. Першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно – курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності;
 5. Позачергове забезпечення, протезами та іншими протезно – ортопедичними виробами;
 6. Використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час;
 7. Отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.
 8. Крім пільг, передбачених цією статтею, міністерствами та відомствами України, Урядом Автономної Республіки Крим, органами державної виконавчої влади в областях, містах Києві та Севастополі, місцевими Радами народних депутатів, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.

 

ЗВАННЯ “ЗАСЛУЖЕНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ”

Указ Президента України ’’ Про почесні звання України’’ від 30.04.2002р гарантує отримання звання ’’ Заслужений  донор України’’- донорам, які безоплатно здали кров та (або) її компоненти в кількості 100 і більше разових максимально допустимих доз.