КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Дайджест змін в охороні здоров'я № 22, травень 2020

None

Лікуємо хвороби системи охорони здоров’я разом


 

 

Не всі проблеми можна вирішити за допомогою грошей. Коли ми посилаємося на те, що медична галузь хронічно недофінансована, йдеться насамперед про дефіцит інвестицій в основні засоби лікарень: обладнання, приміщення, меблі, комп’ютери, а також нематеріальні активи, такі як програмне забезпечення для фінансового та клінічного обліку і аналізу. Ми можемо стверджувати, що дефіциту поточних витрат не було: в нашій країні їх наполовину оплачував пацієнт зі своєї кишені, тому що з державного джерела їх надходило недостатньо для оплати праці зайнятих у сфері охорони здоров’я.

Тоді якщо не грошей, або не тільки грошей, то чого бракувало для лікування хронічних хвороб сфери? У першу чергу причина ситуації, яка склалася в системі охорони
здоров’я, — в організаційних провалах вертикалі управління сферою. Непрозорий і нерівномірний розподіл державного фінансування призводив до дискримінації одних груп пацієнтів за рахунок інших, створював диспропорції між різними видами допомоги, областями, пацієнтами та лікарями міст і сіл.

Реформа фінансування системи охорони здоров’я та її агент — НСЗУ — вирішують одне важливе завдання: країна вводить облік грошей — що, кому і за що. НСЗУ — це платіжний агент. Ми перерозподілили гроші від лікарень, у яких немає обладнання і лікарів, до тих, у яких вони є. Ми перерозподілили гроші від лікарень, які не надають медичних послуг (курортні санаторії), до тих, які їх надають (інсультні центри).
Ми перерозподілили гроші від «безкоштовних» стоматологічних клінік до онкологічних центрів.
Одним з «побічних продуктів» процесу трансформації системи є створення масивів даних, без яких будь-який керівник «сліпий». Тільки за перший місяць роботи закладів за договорами з НСЗУ в електронну систему охорони здоров’я внесено понад два мільйони електронних медичних записів, лікарі виписали


 

Оксана Мовчан, в. о. Голови Національної служби охорони здоров’я України

Повний текст: http://rospk.communal.rv.ua/media/uploads/NSZU_digest_3_2020-4.pdf