КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Історія закладу

Сторінки історії

 

Рівненська обласна станція переливання крові була організована 28 серпня 1944 року на базі VI пересувної станції переливання крові. До того часу на Рівненщині був відсутній медичний заклад, який займався наданням трансфузійної допомоги населенню області.

Основним завданням обласної станції пере­ливання крові (ОСПК) була заготівля крові у донорів, її обстеження і забезпечення нею ліка­рень. Першим головним лікарем Рівненської ОСПК став І.Ф.Федотчев. Згодом, у травні 1945 року, станцію очолила лікар Костіна, а з верес­ня того ж року - лікар Грибакіна. У ті роки ОСПК знаходилася на другому поверсі будинку по ву­лиці Леніна, 79 (тепер це вулиця 16 липня).

В той період ОСПК відчувала значні мате­ріальні труднощі. Було відсутнє найнеобхідніше - холодильники, мікроскоп, що не дозволяло проводити повноцінне обстеження донорської крові. Відсутність у складі станції таких струк­турних підрозділів, як бактеріологічна і сероло­гічна лабораторії, утруднювало контроль за умо­вами взяття крові та якістю заготовленої крові.

В 1946 році через операційну ОСПК прой­шло 855 донорів (нині їх кількість у 10 разів біль­ша). Кількість заготовленої крові склала 225 лі­трів (це тільки 13 відсотків від об’єму, заготов­леного в 2014 році).

Відразу після заснування Рівненської ОСПК розпочався процес створення сітки районних кабінетів переливання крові. В 1946 році їх на­раховувалося вісім, а при Сарненській районній лікарні було створено міжрайонну станцію пере­ливання крові.

Вже в найближчі післявоєнні роки голов­ним напрямком трансфузійної тактики стає ком­понентна терапія, яка поєднує застосування до­норської крові, її компонентів, препаратів та кро­возамінників. На задній план відступає доктри­на трансфузіології: крапля за краплю (тобто скільки втрачено крові - стільки її слід перели­ти). Все це поставило нові завдання перед за­кладами служби крові - проводити заготівлю плазми та виробництво компонентів та препара­тів крові. В 1947 році Рівненською ОСПК були заготовлені перші 23 літри плазми.

У 1957 році по вулиці Московській, 31 за типовим проектом було розпочато будівництво споруди  для обласної станції переливання крові, у якій з 1962 року по теперішній час розташована обласна станція переливання крові.

У 1972 році на станції переливання крові організовано відділ по виробництву препаратів крові та відділ технічного контролю.

На кінець 80-х на початок 90-х років в Рівненській області заготовлялося до 12,5 т донорської крові від 49,8 тис. донорів.

З 1972 року в станції був впроваджений мануальний плазмаферез, а 1993 року автоматичний плазмаферез. У цьому ж році була впроваджена комп’ютерна база осіб, яким заборонено виконувати донорські функції, а в січні 1994 року – комп’ютерна база донорів.

З 1984 року розпочато виготовлення компонентів крові: концентрату лейкоцитів, концентрату тромбоцитів і концентрату лейко-тромбоцитів із зразків крові, заготовлених у пластикатні контейнери.

У 1988-1990 роках впроваджено тестування донорської крові на СНІД та інші інфекції, що передаються через кров.

В лютому 2006 року Рівненська обласна станція переливання крові перейменована в комунальний заклад «Рівненська обласна станція переливання крові».

З 2003 року в області проводиться робота за основними напрямками діяльності служби крові, які направлені на підвищення якості донорської крові та вироблених з неї компонентів та препаратів.